Bestermine Drożdże – dla efektywnej pracy żwacza i wzrostu produkcji mleka

Firma De Heus wprowadziła na rynek nowy produkt Bestermine Drożdże – mieszankę mineralną z  wysoko skoncentrowaną dawką żywych drożdży, dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy żwacza, poprawy strawności włókna oraz wzrostu produkcji mleka. Bestermine Drożdże wyróżnia wysoka jakość oraz niski koszt dzienny dawkowania produktu.

Bestermine Drożdże, poza drożdżami, zawiera sorbent trwale wiążący mykotoksyny obecne w kiszonkach. Po połączeniu z nimi jest wydalany. W ten sposób usuwane są toksyny przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka obciążenia wątroby i problemów rozrodczych.

Żywe drożdże (Saccharomyces cerevisae) aktywne metabolicznie redukują ilość kwasu mlekowego w żwaczu, ograniczając zagrożenie wystąpienia kwasicy żwaczowej. Jednocześnie wspomagają mikroflorę żwacza, w efekcie czego następuje lepsze wykorzystanie masy organicznej dawki.

Bestermine Drożdże stymuluje namnażanie się bakterii żwacza, zapewniając jego prawidłową i bezpieczną  pracę. Wspomaga proces trawienny włókna. Ma również działanie detoksykujące i usuwające toksyny oraz metabolity drożdży pleśniowych. W efekcie zwiększa wydajność mleczną oraz poprawia wykorzystanie paszy.

Prosta nazwa, efektywne działanie i niski koszt dziennego dawkowania to coś co charakteryzuje produkt, zapewniając hodowcy oczekiwane korzyści i stanowiąc uzupełnienie żywienia krów mlecznych w okresie laktacji i ostatniej fazie zasuszenia.

Zalecane dawkowanie Bestermine Drożdże to 100 g/krowę/dzień.

De Heus - ekspert w żywieniu zwierząt i lider w dostarczaniu rozwiązań żywieniowych na polskim rynku paszowym.

Firma De Heus działa w ponad 50 krajach na całym świecie, wspierając osiągnięcia swoich klientów: producentów żywca, mleka, jaj i ryb. Nieustannie, wspólnie z klientami, firma wzmacnia wydajność i rozwój technologiczny, wykorzystując swoją bogatą wiedzę o żywieniu i hodowli zwierząt.

Na polskim rynku paszowym De Heus obecny jest od ponad 25 lat. Produkuje mieszanki paszowe pełnoporcjowe, mieszanki uzupełniające (koncentraty), a także mieszanki mineralno-witaminowe (premiksy) i preparaty mlekozastępcze.

Posiada szeroką ofertę rozwiązań żywieniowych dla hodowców drobiu, bydła i trzody chlewnej. Roz­wiązania te cechują się wysoką jakością oraz optymalnym zbilansowaniem recepturowym. W skład produktów wchodzą jedynie surowce najwyższej jakości. Dodatkowo, kontrola komponentów pasz i wymagające procedury produkcyjne sprawiają, że produkty są bezpieczne i zdrowe dla zwierząt i ludzi.

Znakami rozpoznawczymi firmy są profesjonalne doradztwo żywieniowo-techniczne oraz specjalistyczne programy żywieniowe „szyte na miarę” potrzeb klientów. De Heus oferuje również doradztwo w budowie obiektów inwentarskich, realizowane przez profesjonalistów z działu Agra-Matic.

  • Karolina Pietrzko
  • Specjalista ds. marketingu - PR i komunikacja
  • kpietrzko@deheus.com
  • +48 602 319 100
  • +48 602 319 100
  • De Heus Sp. z o. o.